Hoe aanmelden?
Hoendiep 212
9745 ED Groningen
info@steunpuntbevingschade.nl

Welkom bij Steunpunt Bevingschade

Al jaren vinden er in het gebied Noordoost-Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door NAM. Inmiddels hebben deze aardbevingen ook de stad Groningen bereikt. In de laatste drie á vier jaren is het aantal bevingen in frequentie en kracht toegenomen, tot zelfs 3.6 op de Schaal van Richter. De aardbevingen leiden voor veel huiseigenaren uit het getroffen gebied tot forse schade. Schade die huiseigenaren vervolgens dienen te verhalen volgens de regels van NAM.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie

 • Bij schade aan uw woning, als u vermoedt dat deze is ontstaan door aardbevingen.

  U kunt deze schade melden bij het Steunpunt Aardbevingschade. Het Steunpunt zal u adviseren over welke vervolgstappen u het beste kunt nemen om tot een snelle en rechtvaardige afwikkeling van uw schade te komen.

 • Na ontvangst van het eerstelijns schaderapport.

  Het Steunpunt Aardbevingschade staat u bij als u het niet eens bent met de conclusies uit het schaderapport. In een schaderapport wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C-schade. A-schade is schade die een direct gevolg is van de aardbevingen, B-schade is schade die vóór de aardbevingen al aanwezig was, maar die als gevolg van de aardbevingen is verergerd en C-schade is schade die niet zelfstandig in verband gebracht kan worden met de aardbevingen. Vooral bij B- en C-schade luidt ons advies altijd: teken niet en ga niet akkoord met het schaderapport van de NAM, maar laat onafhankelijk onderzoek verrichten. Bij B-schade is de NAM namelijk van mening dat u een deel van de schade zelf moeten betalen, terwijl u bij C-schade de schade helemaal zelf zult moeten betalen van de NAM. Het Steunpunt Bevingschade biedt u de mogelijkheid om een contra-expertise te laten uitvoeren door een onafhankelijke en deskundige expert. Hierdoor kan voorkomen worden dat u ten onrechte met (een deel van) de schade blijft zitten.

 • Bij het vastlopen van het schadeafhandelingstraject, na ontvangst van het contra-expertiserapport.

  Als u een contra-expertiserapport hebt laten opstellen kan het advies van de contra-expert zijn dat de NAM uw schade moet vergoeden. In de praktijk blijkt dat de NAM dit advies helaas geregeld naast zich neerlegt. Hierdoor ontstaat er grote vertraging in de schadeafhandeling en loopt u het risico dat u zelf voor de schade opdraait. Mocht het schadeafhandelingstraject na de contra-expertise vastlopen, dan schakelt het Steunpunt een advocaat in die u kan helpen met het vlottrekken of aanvechten van het schadeafhandelingstraject.

 • Als u het oneens bent met uw WOZ-beschikking.

  Naast fysieke schade leiden de aardbevingen tot waardedaling van de woningen in het getroffen gebied. Deze waardedaling kan gevolgen hebben voor de WOZ-waarde van uw woning. Het Steunpunt biedt gedupeerden de mogelijkheid om een taxatie te laten uitvoeren door een onafhankelijke taxateur. Hiermee wordt voorkomen dat uw woning in het kader van de WOZ-belasting een te hoge waarde vertegenwoordigt. Als dat nodig is schakelt het Steunpunt een advocaat in die voor u bezwaar en beroep kan aantekenen tegen uw WOZ-beschikking. Desgevraagd kan de waardevermindering als gevolg van de ligging in het aardbevingsgebied worden verhaald als schade op de NAM. Het Steunpunt verwijst u daarvoor naar de Stichting WAG (zie http://www.stwag.gr).

 • Als u uw woning door de aardbevingen voor een lagere verkoopprijs hebt verkocht.

  Door de aardbevingen daalt de waarde van uw woning. Hierdoor kan het gebeuren dat uw woning bij verkoop een lagere verkoopprijs heeft opgeleverd dan het geval zou zijn geweest als uw woning niet in het aardbevingsgebied zou zijn gelegen. De NAM heeft voor dergelijke gevallen een regeling opgesteld op grond waarvan een lagere verkoopprijs gecompenseerd kan worden. De NAM stelt aan deelname van deze regeling een aantal onterechte voorwaarden, zoals dat u inwoner moet zijn van de gemeenten Ten Boer, Loppersum, Slochteren, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Bedum of Winsum en dat uw woning moet zijn verkocht na 25 januari 2013. Daarnaast leert de ervaring dat de afhandeling zeer traag verloopt en dat de aangeboden compensatie veel te laag is. Het Steunpunt Bevingschade biedt u ondersteuning met haar ervaren, deskundige en plaatselijk bekende taxateurs, makelaars en juristen. Door het tijdig inschakelen van deze deskundigen strijdt het Steunpunt Bevingschade er voor dat u de compensatie krijgt waarop u recht heeft.

Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt door NAM dient te claimen volgens de regels van NAM, en tevens met behulp van experts ingeschakeld door NAM.

Steunpunt Bevingschade is op geen enkele manier verbonden aan NAM, wat een absolute vereiste is voor de realisatie van rechtvaardige vergoedingen en compensaties. Binnen het Steunpunt hebben onafhankelijke contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld, met als doel het bereiken van een rechtvaardige schaderegeling voor u.

“Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke situatie op u van toepassing is en kunt u lezen wat wij in uw situatie voor u kunnen betekenen.

Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het controleren van de contra-expertise, het eventueel inschakelen van een arbiter bij of het CVW of de NCG, het in contact brengen met de juiste aannemer voor de herstelwerkzaamheden alsmede het aanmaken van een eigen digitaal dossier én de ontzorging brengen wij een startaflevering in rekening van € 121,- inclusief btw.

Hiervoor kunnen wij uw schaderapportage laten beoordelen op correctheid en de juiste contra-expert inschakelen voor een second opinion, waarbij de contra-expert alleen de opdracht kan aanvaarden indien men een schaderapport vervaardigd die aan onze strenge kwaliteitseisen voldoet. Eveneens zullen wij toezicht houden op de duur van deze schade rapportage alsmede de onderhandelingen tussen de door ons namens u ingeschakelde contra-expert en de schade expert van de NAM, het CVW of de NCG. Daarnaast ontvangt u een eigen online dossier waar alle correspondentie in staat vermeld zodat u altijd op de hoogte bent van het verloop van het proces. Door deze minimale bijdrage kunnen wij u de gewenste kwaliteit en expertise garanderen, waardoor uw schade beter en sneller afgehandeld gaat worden. De door ons gemaakte kosten zullen wij zoals eerder vermeld namens u proberen terug te vorderen namens u bij de NAM, het CVW, de overheid of de NCG.

Wanneer u gebruik wenst te maken van de juridische diensten van De Haan Advocaten en Notarissen dan zullen er eveneens een deel van de kosten doorberekend dienen te worden. Door de vaak gecompliceerde juridische zaken kunnen wij u een offerte op maat aanbieden waarbij u een korting van 25% zult ontvangen op de normale tarieven van De Haan Advocaten en Notarissen. Ook de door u aan De Haan Advocaten en Notarissen te vergoeden kosten zullen wij pogen te verhalen op de NAM.

Heeft u vragen? Wij zijn via e-mail bereikbaar info@steunpuntbevingschade.nl.

Inloggen mijn dossier
Nieuws
Vrijdag 4 december Zichtbare resultaten dialoogtafel

Vorig jaar december pleitten de deelnemers aan de ‘Dialoogtafel Groningen’ voor een exclusieve Rijksdienst. Deze Rijksdienst moest zich richten op het herstel van de schade veroorzaakt door de aardbevingen in Groningen.

Lees meer »
Maandag 16 november Omkering bewijslast

Nieuwe maatregelen Rijksoverheid
Belangrijk nieuws voor Groningers die eigenaar zijn van een eigen woning. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, brengt begin volgend jaar een gewijzigd wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Lees meer »
Steunpunt voor al uw vragen over bevingschade
Is een samenwerking tussen

Samenwerkende partijen Steunpunt Bevingschade

Contact Pand
Steunpunt Bevingschade
(tijdens werkdagen van 13.00-17.00 uur)
Mail: info@steunpuntbevingschade.nl
Hoendiep 212
9745 ED Groningen
Pand